Bliv medlem

Det koster kun 100 kr. årligt.

Du kan indmelde dig ved, at indbetale kr. 100,- på konto 5367  - 0244532 i Arbejdernes Landsbank, Kalundborg. Eller også mobilepay - mobil 20988466. Eller kontakt bare en fra bestyrelsen eller kasserer Hans Jørgen Therkildsen 20988466

Der udsendes ikke opkrævning/girokort (det er jo blevet dyrt) så derfor skal du selv overføre via netbank eller mobilpay. Årskontingent forfalder til betaling senest marts måned.

Vi glæder os til dit medlemskab, jo flere vi er jo bedre står vi.

Nyeste kommentarer